1. YAZARLAR

  2. Ahmet Şükrü KILIÇ

  3. Sayın Valim; bu şehrin patronu sizsiniz!
Ahmet Şükrü KILIÇ

Ahmet Şükrü KILIÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Sayın Valim; bu şehrin patronu sizsiniz!

A+A-

Sayın Valim kızmadan, kırılmadan, birbirimizden rahatsız olmadan bir anlayış ve mücadele birlikteliğini yakalamak zorundayız.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halk tarafından seçilmesiyle birlikte sistem değişti!

Siz bu şehrin mülki amirisiniz, belediye başkanlarının da emniyet müdürünün de bütün kurumların il müdürlüklerinin de patronu sizsiniz.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti Genel Merkez tarafından tercih edilen halka seçtirilen bir insan, siz de seçilmiş hükümet tarafından atanan bir valisiniz, seçilmiş belediye başkanıyla aranızda mesafe fark yok, bu bilinç ve kararlılıkla seçilmiş vali olmanın inisiyatifini bütün kurum ve kuruluşlarda kullanmak zorundasınız!

İyi bir insansınız, bunda herkes hemfikir; ben de birkaç programda dinledim sizi. Hailiniz de tavrınız da üslubunuz da bürokrasiye saygınlık kazandıran bir duruş gösteriyor. İyi bir insan olduğunuz kadar iyi bir mücadele veren Vali olduğunuzu da görmek istiyoruz. Daha doğrusu mücadele demek de doğru olmaz, bulunduğunuz makam, görevlendirmeleri açıkça yaptırmalıdır kurumlarımıza.

Sizin paralel yapıyla hiçbir bağınız olmadığı/olmayacağı gibi bağı olanlara da göz yumdurmayacak bir iradenin bütün kurumlarımızda varlığını hissettirmenizi istiyoruz.

Belediye başkanı değilsiniz ki, bu yapıya arsa tahsis etmiş olasınız, kurumlarının bahçe düzenlemelerine katkı sağlayasınız; işadamı değilsiniz ki, aldığınız ihaleler karşılığında himmet paralarına sizin de bir katkınız olsun; yargı mensubu değilsiniz ki, bu yapının adamlarını aklamış olasınız; bulunduğunuz makam tam da bu nedenlerden dolayı hepsinin üzerinde hem amirlik hem de temizlik anlamında belirleyici olmalıdır.

Siz kararlı bir tutum gösterdiğinizde hepimiz o kararlı tutumun parçaları oluruz. Siyasilerin, işadamlarının, vakıfların, derneklerin birçoğu bu yapıyla bir yerlerde bir yakınlık kurmuş, bazıları da yakalarını fena halde kaptırmış. Onun için beklentilerimiz sizden, onun için size söylüyoruz ne söyleyeceksek, temiz kalan yönetici bir sizsiniz bu şehirde!

Temiz kalan bir insan sarsabilir bunların temellerini, temiz kalan bir insan temizleyebilir ancak devletin ve şehrin  bütün mekanlarına çöreklenmiş simsarları, kan emici sülükleri!

Bizim de sizinle aramızda sadece sıfat farkı var, en az sizin kadar kendimizi sorumlu hissediyoruz bu tür konularda. Rahatsız olmaya, alınmaya, bir antniyet aramaya gerek yok; eğer biz bir artniyet aramış olsaydık, daha farklı şeyler söyler, daha farklı bir dil geliştirirdik.

Yeniden Baro Başkanı Fevzi Kayacan’ın durumunu hatırlatacağım. BARO Seçimleri’ne beş ay var, seçimle gönderilecek adamı bir gün dahi orada bekletmek makama zulümdür. Görevinizi yerine getirin. Bu adamın Fethullahçı Terör Örgütü toplantılarına katıldığı, orada alınan kararları Baro’da uyguladığı mahkeme tutanaklarına geçmiş durumda. Yine Baro Başkanı Fevzi Kayacan’ı Baro Yönetimi Disiplin Kurulu’na sevketti. Seksenin üzerinde avukat Baro Binası önünde eylem yaptı, Baro Başkanı Fevzi Kayacan’ı istifaya davet etti. Geriye sizin başlatacağınız soruşturma kaldı, aynı görevden alma yetkisi Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da yetkisinde!

Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi:

(1) 

Madde 77

(Değişik: 02.05.2001-4667/47 md.) Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu Adalet Bakanlığına bildirir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

(Değişik: 18/6/1997-4276/4 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, barolar ile Türkiye Barolar Birliği, vali tarafından faaliyetten menedilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar1.

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.

Biz bunları Baro Seçimleri'nden buyana yazıyoruz, hatırlatıyoruz; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a “Yezit” diyen, Fethullahçı Terör Örgütü’nün aldığı kararları Baro’da uygulayan, -belki de bir başka örneği yoktur Konya Barosu’nun geçmişinde- Baro Yönetimi tarafından Disiplin Kurulu’na sevkedilen Kayacan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valilik neden görevine son verme işlemi başlatmıyor?

***

Sanayi Odası Başkanımız Memiş Kütükçü’yle görüştüm. “İnisiyatif kullanımı hatırlatmamızı yerinde bulduğunu, konunun esasta yargıyı ilgilendirdiğini, paralel yapıyla mücadelenin milletçe verilmesi gereken bir sorumluk olduğunu” söyledi.

PKK Terör Örgütü’nün açık bir örgüt olduğunu, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının devletimizin kılcal damalarına kadar yerleştiğini, birçoklarının da tespit edilemediğini, kendi sorumluluk alanları içinde gereğini yaptığını/yapacağını, sorumlu olmadığı alanlara da aynı duyarlığın gösterilmesi hatırlatmasında bulunacağını” sözlerine ekledi.

Önceki ve Sonraki Yazılar