1. YAZARLAR

  2. Ahmet Şükrü KILIÇ

  3. Kişisel tanışıklığı olanlar değil, meseleyi tanıyanlar ülkeyi yönetecek!
Ahmet Şükrü KILIÇ

Ahmet Şükrü KILIÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Kişisel tanışıklığı olanlar değil, meseleyi tanıyanlar ülkeyi yönetecek!

A+A-

Devlet, ülke, millet hassasiyetlerimiz hepimizde devleti ve toplumu dizayn etme esaslarında bir hassasiyet eşitliği arzetmiyor. Devleti dizayn etmek, devletin kodlarının en kılcal damarlarına kadar millet olma hassasiyetini yerleştirmektir.

Türk milleti, millet olma unsurlarının içine etnik ev etik bütün insan ve insanî değerleri yerleştirmeyi başarmış bir millettir.

Parlamenter sistem milleti terbiye eden, daha doğrusu milleti tanımayan, kendini milletten üstün gören bir yönetim yapısını doğası gereği oluşturan bir sistemdir. Daha düne kadar birlikte oturup kalktığınız insan bile parlamentoya adım attığında, değişmeye mahkumdur. Kendini koruyabilen insan sayısı parmakla gösterilecek kadar az olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı sistemi Türk milletinin yüzyıllar boyunca yönetildiği bir sistemin, millet tarafından seçilmişini başımıza getirecek bir sistemdir.

Parlamenterlerin çıkardığı anayasa maddeleriyle Başkan olacak kişi bu ülkeyi yönetecek, devlet hassasiyetlerini milletin değerlerine göre dizayn etmek zorunda kalacaktır.

Türkiye bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu devrim bir yönetim modeli devrimi olduğu kadar bir anlayış devrimidir. Cumhuriyetimiz bundan böyle kimsenin tanımlamalarıyla kendini adlandıran bir rejim değil, milletin aidiyet duyduğu bir rejim olacaktır. Topraklarımız kadar, yönetim rejimimiz olan Cumhuriyet de insanlarımızda aynı değer karşılığına erişecektir. Cumhuriyet’i kabul edişimiz kadar Cumhuriyet’in bağımsızlığı da kutlanmaya değer bir heyecan, bir bayramdır bizler için!

Başkanlık sistemi ülke insanımıza yerli sosyalist, yerli milliyetçi, yerli İslamcı anlayışını da kazandıracak bir model olacaktır. İsteyen istediği ideolojiyi savunabilir, savunuyor da önünde hiçbir yasal yasak yoktur. Bu ülkenin sosyalisti de milliyetçisi de İslamcısı da kendi ideolojisini başka ülkelerin dayatmalarına, kuşatmalarına, imtiyazlarına, taşeronluğuna sığınmadan kendi ülkesinin çıkarlarını hiçbir ülkenin çıkarlarının önüne geçirmeyen bir anlatım dili yakalamak zorunda kalacaktır.

Türkiye’de yeni bir yönetim modeli başlayacaktır. Bütün devlet yönetimi eleştirilerine, bütün askeri hiyerarşi eleştirilerine rağmen siyasi partilerimizden sivil toplum örgütlerimize varana kadar hepsinde devlet ve askeri yönetimlerin en kötü yönetim modelleri uygulanmıştır. Başkanlık sistemiyle birlikte sivil toplum örgütlerinde de yönetim anlayışı değişmek zorunda kalacaktır.

Bu sistem en zeki gençleri Tıp Fakültelerine, Hukuk Fakültelerine yönlendiren bir sistem değil, dil bilimlerine, teknolojiye yönlendiren bir bilinç de kazandıracaktır.

Kişisel tanışıklıkların bakan özel kalem müdürlüklerinden müsteşarlığa taşıdığı dönem kapanmaktadır, kurumu ve kurum yönetimini tanıyan, bilen, koordinasyon kabiliyeti olan insanlar bu sistemde devleti yönetmeye ortak olacaktır.

Devletin etkin yönetim makamlarına getirilecek kişiler, devlet ve millet aidiyetini kazandıracak eğitimden de geçirilmek zorundadır.

İyi bir meslek kazanmak ideallerimiz iyi bir Türkiye yönetimi ideallerine dönüşecek, Türkiye’nin kazanımları hepimize kazandıracak, ekonomiden ahlakî değerlere kadar bütün bir milletimize eşit oranda yansıyacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyetimiz bağımsızlığına kavuşmuştur.

Hepimize hayırlı olsun!

Önceki ve Sonraki Yazılar