1. YAZARLAR

  2. Doğan HİSAR

  3. Biz nasıl bu hale geldik?
Doğan HİSAR

Doğan HİSAR

Yazarın Tüm Yazıları >

Biz nasıl bu hale geldik?

A+A-

Hırsızlık, yolsuzluk yapanın kınanmadığı, hırsızlık, yolsuzluk yapanı yazanın kınandığı bir duruma geldik.

Kınayanlar kim?

Bir avuç çakal sürüsü!

Bazıları nemalanan bazıları da nemalananların artıklarından bir kemik de bize düşer mi diye bekleyen ayak takımı.

Bir insanın ayak takımı olması için yoksul olması gerekmez, yoksullar onurludur, onurlu olduğu için yoksul kalan milyonlarca insan vardır,  aç kalır ama çalıp çırpmaz bu hayvanlar gibi.

Milletin parasını çalan, nam-ı hesabına geçiren ayak takımlarının her zaman sahaya sürecekleri asıl oyuncuları da olacaktır, yedekte bekleyen oyuncuları da.

Milletin parasını çalıp millete efendilik yapan insanların karşısında gücümüz yettiğince dikileceğiz, hele ki bu alçalmış insanlar bizim değerlerimizi diline doluyorsa, o değerler üzerinden makam sahibi olmuşsa bunlarla hesaplaşmamız daha çetin olacaktır.

Konya sözde en dindar şehir…

Siyasilere bakıyorsun bu haydut çetesini başköşeye oturtuyor.

Cemaatlere bakıyorsun bu zimmetçilere şeyhlerine göstermedikleri ihtimamı gösteriyorlar.

Sivil toplum örgütlerine bakıyorsun hırsızların makamlarını türbeye dönüştürmüş, üç kuruş almak için kuyruğa giriyorlar.

Neredeyse hepsi devlet erkanıyla aynı protokolde oturuyor.

Bu toplumun seçkinleri hırsızlar, haydutlar, zimmetçiler, gaspçılar, nitelikli dolandırıcılar, ihale fesatçıları olmuş, kimsenin ses çıkardığı yok!

Arsa alırken “Vakıf malı mıdır, değil midir?” diye sormayı alışkanlık haline getiren insanların, vakıf denkliğinde olan yerleri soyup soğana çevirmesine hangi siyasi bilinçlerimiz, hangi İslamî hassasiyetlerimiz, hangi sivil inisiyatiflerimiz dur diyecek?

Türkiye ekonomisini alt üst eden, hepimize bedel ödeten kayıt dışı ekonomidir.

Bu şehirde yüzlerce sivil toplum örgütü var, içlerinde bir tane sivil anlayışı kendine ilke edinen örgüt olmaz mı?

Nasıl bu hale geldik sorusunu da soramıyoruz.

Hırsıza hırsız, zimmetçiye zimmetçi, hayduta haydut, dolandırıcıya dolandırıcı demek, ne zamandan beri suç oldu?

Kimden hamile kaldığı belli olmayan kadına “Bu çocuğu kimden peydahladın” diyenler, nedense milletin emeğini, alın terini zimmetine geçirenlere “Bu serveti kimden peydahladın?” sorusunu yöneltmiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar