1. YAZARLAR

  2. Ahmet Şükrü KILIÇ

  3. Başkanlık Sistemi’nde Bürokrat Akademisi kuruluyor!
Ahmet Şükrü KILIÇ

Ahmet Şükrü KILIÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Başkanlık Sistemi’nde Bürokrat Akademisi kuruluyor!

A+A-

Yeni bir dönem başlıyor.

Cumhurbaşkanlığın ve Başbakanlığın referandumda “EVET” oylarının % 50’yi geçeceğine  olan inancı bir çok proje çalışmasını çok önceden başlatmış.

Devlette yönetim esasları üzerinde ciddi, kalıcı ve pratiği bir süre sonra gelenek haline gelecek bir çalışma sistemi geliyor.

Devlet kurumlarında daire başkanlarından genel müdür yardımcılarına, genel müdürlerden müsteşarlara varana kadar uzanan bir eğitim süreci başlayacak.

Devleti yöneten makamlarda bulunan kişiler aileleriyle birlikte 4 aylık bir eğitim sürecinden geçirilecek.

Varlık Fonu’na aktarılan araziler içinden en uygun arsalar ve binalar araştırılıyor. Bürokrat Akademisi bu arsalardan birinin üzerine kurulacak.

Proje çalışmaları tamamlanmış durumda.

300 kişilik ailelerin katıldığı 4 aylık eğitim kampında, devleti temsil etme, devletimizin milletin emrinde olma ilkeleri uygulamalı olarak prensiplere bağlanacak.

Görgü, nezaket, asalet, işbitiricilik, inisiyatif kullanımı tek tek öğretildiği gibi bu ilkeler Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bürokraside emir telakki edilecek.

Artık bürokrasi hantallığı da bir kısım bürokratın millete tepeden bakma dönemi de kapanacak.

Bürokrat atamalarında sadece performanslar referans alınacak, kimse milletvekili ya da partinin üst düzey yetkilisinin tanıdığı kişi olarak hiçbir deneyimi olmadan sadece memuriyet geçmişine bakılarak üst düzey makamlara taşınamayacak.

Bakanlıklar kişisel referanslara bakma ihtiyacı duymadan devlet ve millet aidiyeti olan kişilerden, iş referansı yüksek olan kişileri kendisinin dahi haberi ve beklentisi olmadan yetkin ve yeterlilik gösterebileceği makamlara atamasını yapacak.

Bürokratların belirlenmesiyle yetinilmediği gibi tercih edilen bürokratın eğitilmesinde hiçbir ayrım yapılmadan uygulama pratikleri bürokrat, akademisyen  ve alan uzmanı olan kişiler tarafından hepsine öğretilecek.

Teknoloji kullanımından kullandığı dile kadar, devletin milleti temsil ettiği gerçeği sürekli hatırlatılacak.

Bürokrat Akademisi’nin kurulacağı yer birkaç alternatife kadar indirgendi. Hatta yer tespiti dahi yapıldı denilebilir.

Selçuklu Devleti Dönemi’nde Ahlat’ın Türkmen Beylerinin yetiştirildiği ve nereye yerleşeceklerine karar verildiği bir merkez olduğu biliniyor. Yabancı ülkelerde de yönetici kadroların eğitildiğini biliyoruz. Devletin kurumsal bir kimlik kazanması dönemine geçiş aslında çok geç kalınmış bir karar. Parlamenter sistemin sürekli değişimi ve koalisyon dönemleri; uzun vadeli bürokrasi yapılanmasını bir türlü işlenir hale getiremedi.

Yeni projeleri aktarmaya devam edeceğim.

Geleneği olan bir devlet dönemi başlamıştır.

Sanattan zanaatkara, işadamından akademisyene, her meslek gurubunu içine alan eğitimli ve eğitilmiş insanların, devleti yönetmeye ortak olduğu bir sürece giriliyor.

Türkiye’de bir sistemin temelleri atılmaktadır; sağ parti de sol parti de iktidar olsa insana hizmet eden sistemden ayrılamayacaktır.

Çok güzel şeyler olacak!

Önceki ve Sonraki Yazılar